Tietosuojaseloste

CAPSE OY TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Capse Oy / Juhani Juvonen

Kimalaisentie 12, 01490 VANTAA

Tietosuojaa koskevat asiat: juhani.juvonen@capse.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän (CAPSE Oy) ja asiakkaan välisen sopimuksen valmistelu tai täytäntöönpano ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu esimerkiksi: asiakassuhteen hoitamiseksi, laskuttamiseksi sekä suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, mainonnan kohdentaminen omissa ja kolmansien osapuolten verkkopalveluissa, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

TIETOSISÄLLÖN KÄSITTELY

Käsittelemme seuraavia tietoja asiakasrekisterissämme:

  • yrityksen nimi ja y-tunnus
  • yrityksen laskutustiedot
  • tiedot ostetuista palveluista
  • yhteydenpitoon tarkoitettu sisältö sekä yhteyshenkilö
  • sähköiset tunnistetiedot ja tiedot sivustomme käytöstä

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.  Asiakkaita koskevia tietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti koko asiakassuhteen keston ajan sekä korkeintaan kaksi (2) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Markkinointitarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytämme toistaiseksi.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJA

  • Google (Analytics ja Ads)
  • Facebook (Business Manager)
  • Palveluiden toimittamisessa tarvittavat yhteistyökumppanit
  • Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat
  • Viranomaiset lain edellyttämänä

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten. CAPSE Oy käsittelee rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sekä säilyttää tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajan.